ฟาร์มเห็ด

our packages

วัสดุ-อุปกรณ์-เตาอบไอน้ำ

pic_tool    pic_tool    pic_tool   
pic_tool   
pic_tool    pic_tool   
  ชุดอุปกรณ์ ผลิตก้อนเชื้อ เพาะเห็ดในถุงพลาสติก     1. ตู้นึ่งก้อนเชื้อ
    2. ตะแกรง บรรจุ 12 ก้อน
    3. เครื่องผสมขี้เลื่อย
    4. เครื่องล่อนขี้เลื่อย
    5. เครื่องอัดก้อนเชื้อ
    6. หม้อนึ่งความดัน
  เตาอบไอน้ำแบบต่างๆ
    1. แบบเตานอน มีหลอดน้ำ เคลื่อนที่ได้
    2. แบบตั้ง มีหลอดน้ำ หลอดไฟ ถังน้ำอุ่น ประสิทธิภาพสูง
    3. แบบลูกทุ่ง 1 ถัง 200 ลิตร 3 ใบ เหมาะสำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก
    4. แบบลูกทุ่ง 2 ถัง 200 ลิตร 4 ใบ เหมาะสำหรับโรงเรือนขนาดใหญ่

เตาอบไอน้ำเห็ดฟางโรงเรือนแบบต่างๆ* ออกแบบโดยฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร 081-886-9920*
    เตาอบไอน้ำ เพชรพิจิตร 1. สามารถสร้างได้เอง ใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร 3 ใบ บรรจุน้ำครั้งแรก 450 ลิตร เหมาะกับโรงเรือนขนาดเล็ก 4 x 8 นิ้ว พื้นที่เพาะ 40-60 ตารางเมตร เติมน้ำได้ตลอดเวลา ( ทีละถัง ) ไม่ทำให้ไอขาดตอน ท่อไอออก 2 นิ้ว ห้ามติดวาวปิด / เปิด โดยเด็ดขาด ( อาจระเบิดได้ ) ช่องเติมฝืนสูงจากพื้น 50 ซม. ปล่องไฟติดตั้งระหว่าง ถังใบที่ 2 และ3 ขนาด10-12 นิ้ว ( หรือ ขนาด 6 นิ้ว 2 ท่อคู่ ).
pic_tool    pic_tool    pic_tool   
pic_tool   
pic_tool    pic_tool   

    เตาอบไอน้ำ เพชรพิจิตร 2.รูปแบบคล้ายแบบที่ 1 เหมาะสำหรับโรงเรือนตั้งแต่ขนาดกลาง-ใหญ่ พื้นที่เพาะ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ประหยัดฝืนมากกว่าแบบที่ 1 ใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร 4 ใบ ท่อไอออก 2 นิ้ว เติมน้ำได้ตลอดเวลา ด้านหน้าก่อปิด ให้สามารถเปิดออกเปลี่ยนถังได้ หรือใช้แผ่นเหล็กปิดไว้ ( เปลี่ยนถัง ) บรรจุน้ำครั้งแรกได้ 600 ลิตร ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีการออกแบบเตาลูกทุ่งที่มีมา ใช้ทุนสร้าง 6-8000 บาท ท่อไอออกห้ามติดวาวปิด / เปิดโดยเด็ดขาด อันตรายมาก

pic_tool    pic_tool    pic_tool   
pic_tool   
pic_tool    pic_tool   

    เตาอบไอน้ำ เพชรพิจิตร 3.สามารถเคลื่อนที่ได้ เหมาะสำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก ใช้เหล็กแผ่นหนา มีหลอดน้ำ และที่เก็บขี้เถ้า ทุนสร้างประมาณ 60000 บาท บรรจุน้ำครั้งแรก 800 ลิตร ท่อไอออก 2 นิ้ว ห้ามติดวาวปิด / เปิด ปล่อยให้ไอออกได้ตลอดเวลา ปล่องควันขนาด 12 นิ้ว .

pic_tool    pic_tool    pic_tool   

    เตาอบไอน้ำ เพชรพิจิตร 4.เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีหลอดน้ำ หลอดไฟ และถังน้ำอุ่น ผลิตไอน้ำได้เร็ว ประหยัดเชื้อเพลิง ใช้ได้กับโรงเรือนทุกขนาด และสามารถดัดแปลงเป็นเตาอบก้อนเชื้อ นางรม / นาฟ้าได้ ใช้ทุนสร้าง ประมาณ 80000 บาท.

pic_tool    pic_tool    pic_tool   

เครื่องตีเชื้อเห็ดฟาง

       เป็นที่ถกเถียงกันว่า การขยี้เชื้อแรงไป ด้วยวิธีการต่างๆ มีผลต่อการเกิดดอกเห็ดหรือไม่ ? จากประสบการณ์ ไม่ว่าจะขยี้เชื้อเห็ดด้ายวิธีการใดๆไม่มีผลอะไรกับการเพาะเห็ดฟางทุกวิธี ไม่ว่าจะใช้เครื่องตี ใช้มือ ใช้วิธีขูดกับที่ปิ้งปลา สามารถใช้ได้ทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการสะดวกในการทำงาน ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร ได้ออกแบบ เครื่องตีเชื้อขึ้น โดยพัฒนามาจาก เครื่องบดน้ำแข็ง ที่ใช้กันทั่วไป.
pic_tool    pic_tool   
pic_tool    pic_tool   
pic_tool    pic_tool